Chirurgische ingrepen

Alle gynaecologische ingrepen worden uitgevoerd, hetzij in de One Day Clinic hetzij via de algemene hospitalisatie van het CHIREC DELTA Ziekenhuis, afhankelijk van de aard van de ingreep.

Ter voorbereiding van de ingreep wordt een afspraak gemaakt met de anesthesist en worden een aantal pre operatieve onderzoeken uitgevoerd (bloedonderzoek, elektrocardiogram, RX thorax,..).

De organisatie van de ingreep alsook alle praktische informatie worden tijdens de consultatie besproken en geregeld.

grossesse
Top